Privacybeleid

Privacy Statement Feeling Fit 2024

Feeling Fit B.V., statutair gevestigd aan Weg naar Rhijnauwen 3, 3584 AD in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Feeling Fit B.V.
Weg naar Rhijnauwen 3
3584 AD, Utrecht
www.feelingfit.nl
info@feelingfit.nl

Functionarissen Gegevensbescherming
Eelco Bakermans – info@feelingfit.nl

Privacy beleid
Feeling Fit neemt je privacy erg serieus. Daarom willen we jou er op attenderen de volgende zaken door te nemen ten aanzien van Feeling Fit, de website, onze nieuwsbrief, onze dienstverlening en meer.

Wat houdt ons privacy beleid in?
Dit beleid legt je uit hoe Feeling Fit omgaat met je persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, wanneer je je gegevens invult op onze contactpagina en wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, te weten: lidmaatschappen, personal training, consulting, seminars, de webshop en dergelijken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens (incl. bankrekeningnummer)
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een profiel via onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van je betalingen.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze Club of via onze plannings-software.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Wij verzamelen alle data van bezoekers die op onze website komen via Google Analytics. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon. Dit doen we zodat we een beter beeld kunnen krijgen van het gedrag van de bezoekers op onze website en de ervaring voor de bezoeker kunnen optimaliseren.
– Feeling Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Feeling Fit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiek Feeling Fit) tussen zit.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
Feeling Fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld.

Klantgegevens: 10 jaar
Doel: om te voldoen aan de wettelijk gestelde bepalingen rondom de financiële- en bedrijfsadministratie.
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens (incl. bankrekeningnummer)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Correspondentiegegevens: 5 jaar
Doel: om communicatiegeschiedenis, wanneer nodig, in te kunnen zien en te gebruiken voor trainingsdoeleinden.
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

E-mailmarketing
De persoonsgegevens die je ons verstrekt bij inschrijving op de nieuwsbrief worden opgeslagen in een database van de e-mailmarketingprovider Brevo. Dit zijn autoriteiten op het gebied van e-mailmarketing en bedrijven die zeer secuur omgaan met alle gegevens. Deze gegevens zullen nooit en ten nimmer aan derden worden verstrekt en staan opgeslagen op beveiligde servers.

De mensen die zich ingeschreven hebben op de nieuwsbrief worden gecontacteerd door Feeling Fit middels informatieve nieuwsbrieven gerelateerd aan onze dienstverlening, training, voeding en gezondheid.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan gemakkelijk ten alle tijden middels de optie “Afmelden voor deze nieuwsbrief”, te vinden onderaan elke verstuurde nieuwsbrief. Tevens is het mogelijk om je opgegeven informatie te wijzigen. Wanneer iemand ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, verstrekken wij enkel informatie waar de betreffende persoon zelf naar gevraagd heeft.

Cookies
Voor het verkrijgen van data van bezoekers via Google Analytics worden first party cookies gebruikt. Deze worden middels je browser en computer opgeslagen. De cookies hebben geen enkele schadelijk gevolgen voor je computer. Bij het bezoeken van deze website ga je akkoord met alle cookies die in je browser of op je computer worden opgeslagen. We gebruiken de cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website voor jou naar behoren werkt en je voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je je wilt afmelden voor cookies kun je de internetbrowser zodanig instellen zodat deze geen cookies meer opslaat. Voor meer informatie zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens
Feeling Fit zal nooit je persoonlijke informatie vrijgeven of verkopen aan derden. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Indien je dergelijke zaken wilt aanpassen of verwijderen vragen we jou nadrukkelijk om een e-mail te sturen naar info@feelingfit.nl met je verzoek, persoonsgegevens en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit ter bescherming van je privacy.

Tevens stellen we je op de hoogte dat je een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beheer en beveiliging van informatie
Toegang tot al deze gegevens en statistieken zijn enkel in te zien door Eelco Bakermans, Tjeerd Venstra en Marvin Brandon van Feeling Fit. Wij geven je persoonsgegevens niet vrij behalve in het geval dat:

  1. Jij ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
  2. Wij genoodzaakt zijn om je informatie te sturen over onze producten of diensten waarover je hebt gevraagd.

   III.         Wij moeten reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken van autoriteiten.

  1. Je de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland of één van de richtlijnen of diensten overtreedt van onze producten of diensten.

Gegevens van de cliënten van Feeling Fit worden na het verkrijgen van toestemming en een akkoord op onze algemene voorwaarden bewaard in een beveiligde Cloud omgeving. Deze gegevens zullen wij nooit en te nimmer bekendmaken aan derden, tenzij hier expliciet toestemming voor is verleend door de cliënt.

Gegevensverwerkers
Mogelijk zullen gegevens door een aantal van de onderstaande partijen worden verwerkt. Zo worden e-mailadressen bijvoorbeeld in een mailprogramma opgeslagen, en factuur- en betaalgegevens in een boekhoudkundig en/of clubmanagement programma. Hier vind je de partijen, eventuele verwerkingsovereenkomsten en informatie over hoe zij met je privacy omgaan.

Mollie – Privacy Policy
Google Mail – Privacy Policy
Brevo – Privacy Policy
Google Analytics – Privacy Policy
Google Adsense – Privacy Policy
Google Adwords – Privacy Policy
Facebook – Privacy Policy
Youtube – Privacy Policy
TrainIn – Privacy Policy

Wijzigingen in het privacybeleid
De eigenaren kunnen, indien gewenst, wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare aankondiging op onze pagina’s te plaatsen.